V SemFem: Strój jako element kształtowania wizerunku artystek
5th SemFem: Attire as an Element of Shaping Women Artists’ Image

Wystąpienia:

1) Paweł Możdżyński, Drescode artystek w perspektywie socjologicznej

2) Anna Ciabach, Gorset, fartuch, suknia, sztandar – strój i odniesienia do niego w sztuce Marii Pinińskiej-Bereś

3) Iwona Demko, Różowy manifest

4) Agata Zbylut, Pańcia

Moderatorka: Agnieszka Rayzacher

Papers:

1) Paweł Możdżyński, Women Artists’ Dress Code as Seen from a Sociological Perspective

2) Anna Ciabach, Corset, Apron, Gown, Banner – Attire and References to It in the Art of Maria Pinińska-Bereś

3) Iwona Demko, Pink Manifesto

4) Agata Zbylut, Mommy

Moderated by: Agnieszka Rayzacher

Maria Pinińska-Bereś, "Transparent", pola krakowskiego Prądnika, 1980, dzięki uprzejmości galerii Monopol | "Banner", fields in Krakow’s area of Prądnik, 1980, courtesy of the Monopol Gallery

sobota, 06.10.2018, godz. 12.00-15.00
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warszawa

Saturday, 6 October 2018, noon – 3 PM
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warsaw