VI SemFem: Strój jako narzędzie oporu
6th SemFem: Attire as a Tool of Resistance

Wystąpienia:

1. Małgorzata Markiewicz, Krytyka, Kryzys, Kreacja

2. Izabela Maciejewska, Strój jako protest przeciwko faszyzacji i wykluczeniu: „Getto XXI” (2014-2015), „Złodzieje i Złodziejki Tęczy” (2015-2018)

3. Eliza Proszczuk, UNIFORMY

Moderatorka: Agata Jakubowska

Papers:

1.  Małgorzata Markiewicz, Criticism, Crisis, Creation

2. Izabela Maciejewska, Attire as Protest against the Rise of Fascism and Exclusion: “Ghetto XXI” (2014–2015), “Rainbow Thieves” (2015–2018)

3. Eliza Proszczuk, UNIFORMS

Moderated by: Agata Jakubowska

Eliza Proszczuk, "Spacer" | "Walk", 2014

sobota, 08.12.2018, godz. 12.00–15.00
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warszawa

Saturday, 8 December 2018, noon – 3 PM
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warsaw