X SemFem: Ekofeminizm
10th SemFem: Ecofeminism

Tematem X edycji SemFem jest ekofeminizm. W trakcie Seminarium pragniemy zastanowić się na ile skuteczne mogą być działania artywistek, czy artywizm to jedyny sposób na działanie artystek i artystów w obronie środowiska naturalnego. Dowiemy się również czym jest jest hydrofeminizm i poznamy jego przedstawicielki, sięgniemy też do początków ekofeminizmu, czyli do lat 70.

Wystąpienia:

1. Aniela Mroczek, Heretyczki – amerykańskie ekofeministki lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych

2. Małgorzata Sobocińska, >>Zasiewy<< Teresy Murak albo ekofeminizm, który nadchodzi

3. Karolina Majewska-Güde, Ikonografie hydrofeminizmu

Moderatorki: Agnieszka Rayzacher, Magdalena Ujma

The tenth edition of the Feminist Seminar revolves around the topic of ecofeminism. We wish to reflect on the effectiveness of artivist actions and consider if artivism offers the only way for artists to act in defence of the natural environment. We will also learn about
hydrofeminism and meet its representatives as well as go back to the early days of ecofeminism in the 1970s.

Plan of the Seminar:

1. Aniela Mroczek, Heretics – American Ecofeminists in the 1970s and 1980s

2. Małgorzata Sobocińska, Teresa Murak’s “Sowings”, or the Coming Ecofeminism

3. Karolina Majewska-Güde, Hydrofeminist Iconographies

Hosts: Agnieszka Rayzacher, Magdalena Ujma

Irena Lagator Pejovid, Plastic Water, 2017

sobota, 19.10.2019, godz. 12.00-15.00
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warszawa

October 19, 2019, noon – 3 PM
lokal_30, Warsaw