XII SemFem: Emocje, uczucia, afekty. Artystki i dyskurs miłosny
12th SemFem: Emotions, Feelings, Affections. Female Artists And Amorous Discourse

Dwunasta edycja Seminarium Feministycznego odbędzie się w przestrzeni Galerii Studio w Warszawie i będzie towarzyszyć wystawie &I<3U2 poświęconej sposobom komunikowania przez artystki tematów związanych z miłością i intymnością. Jej kuratorką jest Paulina Olszewska.

W czasie tego spotkania zajmiemy się sposobami w jakie artystki podejmują w swojej twórczości temat miłosnych afektów. Interesują nas twórczynie jako podmioty miłosnych dyskursów, które manifestują i/lub analizują swoje uczucia i emocje, w szerokiej skali i różnym natężeniu. Ciekawi nas jak sytuują swoje wypowiedzi wobec tradycji i współczesnych form komunikacji, negocjując po/wagę pozycji zakochanego kobiecego podmiotu. Chcemy skupić się na pracach współczesnych, ale także pokazać archeologię kobiecego języka miłosnego.

Plan seminarium:

1) Małgorzata Widomska, Dyscyplina afektu – performatywna prezentacja malarstwa i poezji artystki.

2) Bettina Bereś, Miłość kołdry do prześcieradła – prezentacja dotycząca uczud w twórczości niezwykłej artystki, jednej z prekursorek feminizmu w sztuce polskiej, Marii Pinioskiej-Bereś przedstawiona przez jej córkę, malarkę Bettinę Bereś.

3) Anna Królikiewicz, Poison Candy – performans kulinarny związany z iluzją miłości nęcącej i słodkiej.

4) Karolina Sobel, If U Are Ok, I Am Ok. Intymność par nieheterenormatywnych oraz realia życia w Warszawie – wykład performatywny artystki związany z tematem jej pracy dyplomowej dotyczącej sposobów reprezentacji miłości, czułości oraz wzajemnej troski w medium fotografii.

5) Joanna Gwiazda, Piękno destrukcji. Krokodyle łzy. Promieniowanie ciszy. Transpozycja mitu w sztuce Pauliny Stasik – prezentacja dotycząca sztuki Pauliny Stasik, w szczególności jej najnowszych prac prezentowanych na wystawie w Galerii Wozownia w Toruniu.

The 12th edition of the Feminist Seminar will be held at Galeria Studio in Warsaw, and is organised in conjunction with the exhibition &I<3U2, curated by Paulina Olszewska. The show concentrates on communications of love and intimacy by various female artists.
During the seminar we will focus on how female artists deal with the amorous subject in their work. We are especially interested in artists who become the subject of an amorous discourse and who manifest and/or analyse their own feelings and emotions with varying intensity and range. We are curious how their works are situated in relation to tradition and today’s forms of communication, negotiating the significance of a female subject being in love. We will concentrate on contemporary artworks as well as on female amorous language and its archeology.

Seminar schedule:

1. Małgorzata Widomska: Affection’s Discipline – a performative presentation of painting and poetry by the artist

2. Bettina Bereś: The Love of a Duvet for a Sheet – a presentation about feelings in the work of Maria Pienioska-Bereś, an exceptional artist and precursor of feminist art in Poland, made by the artist’s daughter, painter Bettina Bereś

3. Anna Królikiewicz: Poison Candy – a culinary performance related to the illusion of seductive and sweet love

4. Karolina Sobel: If U Are Ok, I Am Ok. The Intimacy of Non-Heterosexual Couples and Their Everyday Life in Warsaw – a performative lecture by the artist based on her diploma, dealing with ways of representing love, intimacy and care though photography

5. Joanna Gwiazda: The Beauty of Destruction. Crocodile Tears. Radiation of Silence. The Transposition of Myth in Paulina Stasik’s Art – a presentation about Paulina Stasik’s art, focusing on her latest work from an exhibition at the Galeria Wozownia in Toruń.

Karolina Sobel, "If U Are Ok, I Am Ok", 2019, fotografia

29.02.2020, godz. 12.00–16.00
Galeria Studio, PKiN, Warszawa

February 29, 2020, 12–3 PM
Galeria Studio, PKiN, Warsaw