XV Seminarium Feministyczne: Duch inności. Artystki i artyści wobec mniejszości seksualnych
15th Feminist Seminar: The Spirit of Otherness. Artists and Sexual Minorities

Tytuł kolejnego Seminarium Feministycznego inspirowany jest książką zmarłej niedawno Marii Janion Kobiety i duch inności, w której autorka opisuje tłumioną przez społeczeństwo i kulturę odmienność. Janion w udzielonym Kazimierze Szczuce w 2012 roku wywiadzie-rzece dokonała coming-outu, stając się tym samym matronką nie tylko polskich feministek, ale również wszystkich mniejszości seksualnych.

Wydarzenia ostatnich tygodni – najpierw okołowyborcza nagonka na środowisko LGBTQ+, a później aresztowanie Margot, działaczki równościowego ruchu Stop Bzdurom świadczą o tym, że rząd polski, zgodnie ze niesławnymi słowami prezydenta Dudy „to nie osoby, to ideologia”, zamierza systematycznie tępić, a przede wszystkim wzbudzać społeczną nienawiść do przedstawicieli tej społeczności, do osób nieheteronormatynych.

W czasie XV edycji Seminarium Feministycznego pragniemy przyjrzeć się artystkom i artystom, które i którzy w swojej działalności upominają się o prawa mniejszości seksualnych, będąc jednocześnie niejednokrotnie tych mniejszości reprezentantami_tkami. Zachęcamy też do refleksji nad dziedzictwem Marii Janion i wpływem jej dzieła na sztukę współczesną, szczególnie zaś na działania prorównościowe.

Program Seminarium:
1. Inność Marii Janion i sztuki mniejszości – wystąpienie Tomka Kitlińskiego i Pawła Leszkowicza.
2. Pięć panien Borówczanek. Wszystkie te historie o złości-miłości, o queerowym feminizmie i nienormatywnej kobiecości – o swojej praktyce artystycznej opowie Liliana Piskorska.
3. Czy troska ma płeć? – Kinga Michalska o swoich zdjęciach, filmach, zinie oraz o queerowym aktywizmie.

The title of the next Feminist Seminar borrows inspiration from a book by the recently deceased Maria Janion, titled Kobiety i duch inności [Women and the Spirit of Otherness], in which the author discusses otherness repressed by the society and culture. In the book-size interview conducted by Kazimiera Szczuka in 2012 Janion came out as a lesbian, thus becoming a matriarch not only of Polish feminists, but also all sexual minorities.

The developments of the recent weeks – the election campaign bashing of the LGBTQ+ community, followed by the arrest of Margot, an activist of the equality-oriented Stop Bullshit movement – are testament to the Polish government’s intention to follow the infamous words of President Andrzej Duda, “they are not people, it’s ideology”, and systematically suppress and, above all, stir up the society’s hatred of the community of non-heteronormative individuals.

The 15th edition of the Feminist Seminar takes a closer look at artists whose work calls for the rights of sexual minorities, and who often represent these minorities themselves. We also encourage reflection on the legacy of Maria Janion and the impact of her work on contemporary art with a particular focus on equality-driven activities.

Seminar Programme:
1. The Otherness of Maria Janion and the Arts of Minorities – presentation by Tomek Kitliński and Paweł Leszkowicz.
2. Five Misses Borówczanka. All these Stories about Anger-Love, Queer Feminism and Non-Normative Womanhood – Liliana Piskorska discusses her artistic work.
3. Does Care Have a Gender? – Kinga Michalska talks about her photographs, films, zin and queer activism.

Liliana Piskorska, Sourcebook nr 25 | Wahlverwandtschaften #1, 2020, fotografia cyfrowa

10 października 2020, godz. 12.00-15.00
lokal_30 oraz online

10 October 2020, noon – 3 PM
lokal_30 and online