CFP: Wiedza wykleta
CFP: Cursed Knowledge

W związku z tematem Seminarium Feministycznego „Wiedza wyklęta” zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania tekstów. Najciekawsze z nich zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.semfem.pl. Objętość nie powinna przekraczać 10 tysięcy znaków wraz ze spacjami. Tekst wybrany do publikacji zostanie opublikowany w języku polskim oraz angielskim. Zapewniamy tłumaczenie. W miarę możliwości prosimy o załączanie materiału ilustracyjnego. Za publikację przewidziane jest wynagrodzenie.

Oto kilka wybranych, interesujących nas wątków:
– Wiedźma jako reprezentacja osób i postaw kwestionujących patriarchalne, w tym zachodniocentryczne spojrzenie,
– Wiedźma jako figura rebelii, gniewu, buntu wobec zniewolenia;
– Wiedźma jako emanacja bogini, kobiecych mocy, szamanki, znachorki, zielarki, Innego,
– Co to jest „wiedza wyklęta”? rytuał, ezoteryka, herezja, sny, intuicji, niedyskursywne myślenie, mit u początku nowoczesności

 

Teksty prosimy nadsyłać na adres seminariumfeministyczne@gmail.com. Termin: do 31 lipca.

In connection with the theme of Feminist Seminar: “Cursed Knowledge”, we invite everyone interested in the topic to submit their texts. The most interesting contributions will be published on the website www.semfem.pl.
The texts should not exceed 10 000 characters with spaces. Selected contributions will be published in Polish and English. We offer translation service. Please attach illustrations whenever possible. Fees will be offered for published texts.

Topics of interest include:
– The Witch as a representation of people and attitudes that question the patriarchal, including the Western-centric, perspective;
– The Witch as a figure of rebellion, anger, revolt against enslavement;
– The Witch as an emanation of a goddess, women’s powers, female shamans, witch-doctors, herbalists, the Other;
– Representations of “Witches” that escape patriarchal clichés;
– Ritual, esotericism, heresy, dreams in the context of cursed knowledge.

 

Please submit your contributions to: seminariumfeministyczne@gmail.com, not later than 31 July 2021.

Darina Alster, Tension, documentation of the performance